สายตาสั้นเป็นรูปแบบทั่วไปของการมองเห็นบกพร่อง

สายตาสั้นเป็นรูปแบบทั่วไปของการมองเห็นบกพร่อง ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของคนอายุ 12-54 มีอาการ สายตาสั้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้คือ “สาเหตุสำคัญของการมองเห็นความบกพร่องทางสายตา” ทั่วโลก การศึกษาได้คาดการณ์ว่าภายในปีพ. ศ. 2593 5 พันล้านคนจะมีสายตาสั้นและอีก 1 พันล้านรายจะมีสายตายาวซึ่งเป็นสภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกและต้อหิน

การศึกษาก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างระดับการศึกษากับสายตาสั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองยังคงไม่ชัดเจน
ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จาก University of Bristol และ Cardiff University ทั้งในสหราชอาณาจักรจึงได้ศึกษาว่าการศึกษาทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นสายตาสั้นหรือว่าสายตาสั้นจะนำไปใช้ในโรงเรียนหรือไม่